Canisterapie

 

V současné době s Barunkou pravidelně navštěvujeme Domov seniorů v Hranicích. 

 

Něco o canisterapii

Canisterapie (pojmenování vzniklo v ČR) je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny (canis = latinsky pes).

Canisterapie má vliv na psychologickou a sociálně-integrační stránku člověka. Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. Například v domovech pro seniory nebo v dětských domovech, kde je pes pro děti kamarádem a tvorem, o kterého se musí starat, a tak se lépe srovnají se ztrátou rodičů.

V ústavech pro mentálně a fyzicky postižené pes tvoří součást rehabilitace, protože napomáhá procvičování některých částí těla. Velmi významnou a úspěšnou metodou je polohování.

Uplatňuje se také jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné. Canisterapie zná tyto formy: aktivace, terapie, edukace a krizová intervence (převzato z wikipedie)

 

Ke canisterpii jsme se s Barunkou dostaly celkem náhodou, zjišťovala jsem co vše se dá se psem dělat a díky její povaze jsem usoudila,že by nám canisterapie mohla sedět, věděla jsem že Barunku to bude bavit a k tomu někomu i pomůžeme. Tak jsem dostala přes kamarádku kontakt na organizaci Podané ruce, začla jsem trénovat na zkoušky a bylo to. Při trénování poslušnosti, jsem čím dál víc zjišťovala, že je Barunka opravdu moc šikovná a mrzelo mě, že jsme zbytečně rok promrhaly a až po roce jsme začly s úplnými základy. Nicméně jsme zkoušky jak z poslušnosti, tak z povahových testů udělaly na plný počet bodů a maminka viděla první úspěch a tak postupně přenechávala stravu, výchovu a vlastně všechno ohledně Barči na mně.

Canisterapii teď aktivně provozujeme ve formě přednášek pro malé děti, později bych se tomu chtěla věnovat i v domovech seniorů apod. Ještě dodám, že Barunku canisterapie opravdu baví, je moc šikovná, vnímavá, ovladatelná a mezi všemi velmi oblíbená!